صفحه اصلی > دنیای ضرب المثل
جدول
  • پنج صفحه
  • ده صفحه
  • بیست صفحه
  • نمایش همه
داستان ضرب المثل پاشنه آشیل

داستان ضرب المثل پاشنه آشیل

داستان ضرب المثل پاشنه آشیل

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود

داستان ضرب المثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود

داستان ضرب المثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل های بهاری...

ضرب المثل های بهاری...

ضرب المثل های بهاری...

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل خر برفت و خر برفت و خر برفت

ضرب المثل خر برفت و خر برفت و خر برفت

ضرب المثل خر برفت و خر برفت و خر برفت

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل اكبر ندهد، خدای اكبر بدهد

ضرب المثل اكبر ندهد، خدای اكبر بدهد

ضرب المثل اكبر ندهد، خدای اكبر بدهد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

حكایت مهمانی این بابا شده حكایت مهمانی کلاغ و روباه

حكایت مهمانی این بابا شده حكایت مهمانی کلاغ و روباه

حكایت مهمانی این بابا شده حكایت مهمانی کلاغ و روباه

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل آن تار مو غیر این چپه است

ضرب المثل آن تار مو غیر این چپه است

ضرب المثل آن تار مو غیر این چپه است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند

ضرب المثل ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند

ضرب المثل ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

ضرب المثل علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

ضرب المثل علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل لوطي خور كردن

ضرب المثل لوطي خور كردن

ضرب المثل لوطي خور كردن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل لنگ انداختن

ضرب المثل لنگ انداختن

ضرب المثل لنگ انداختن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل كن فيكون شد

ضرب المثل كن فيكون شد

ضرب المثل كن فيكون شد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر

ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر

ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل هایی درباره مهمان

ضرب المثل هایی درباره مهمان

ضرب المثل هایی درباره مهمان

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه

ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه

ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل های آلمانی

ضرب المثل های آلمانی

ضرب المثل های آلمانی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل روضه خان پشم چال

ضرب المثل روضه خان پشم چال

ضرب المثل روضه خان پشم چال

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

یک صبر کن و هزار افسوس مخور

یک صبر کن و هزار افسوس مخور

یک صبر کن و هزار افسوس مخور

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل عروس ِخودم می‌دونم

ضرب المثل عروس ِخودم می‌دونم

ضرب المثل عروس ِخودم می‌دونم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل كلاه قرچي ديده

ضرب المثل كلاه قرچي ديده

ضرب المثل كلاه قرچي ديده

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

معمای تصویری شکل در شکل

معمای تصویری شکل در شکل

معمای تصویری شکل در شکل

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

معمای تصویری شکل در شکل

معمای تصویری شکل در شکل

معمای تصویری شکل در شکل

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

انتقاد تند بهترین مربی والیبال ایران از کواچ و دستیارانش

انتقاد تند بهترین مربی والیبال ایران از کواچ و دستیارانش

انتقاد تند بهترین مربی والیبال ایران از کواچ و دستیارانش

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

رئیس‌جمهور: به وعده‌ام در حل مسأله هسته‌ای عمل کردم

رئیس‌جمهور: به وعده‌ام در حل مسأله هسته‌ای عمل کردم

رئیس‌جمهور: به وعده‌ام در حل مسأله هسته‌ای عمل کردم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

هاشمی‌رفسنجانی: تصمیمات جامعه‌ را صادقانه به مردم واگذار کنیم

هاشمی‌رفسنجانی: تصمیمات جامعه‌ را صادقانه به مردم واگذار کنیم

هاشمی‌رفسنجانی: تصمیمات جامعه‌ را صادقانه به مردم واگذار کنیم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ماجرای استعفای نمایندگان استان فارس به دلیل انتصاب یک کهگیلویه و بویراحمدی!

ماجرای استعفای نمایندگان استان فارس به دلیل انتصاب یک کهگیلویه و بویراحمدی!

ماجرای استعفای نمایندگان استان فارس به دلیل انتصاب یک کهگیلویه و بویراحمدی!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

پدران هالیوودی و فرزندانشان + تصاویر

پدران هالیوودی و فرزندانشان + تصاویر

پدران هالیوودی و فرزندانشان + تصاویر

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

تصاویری از زندگی یک ستاره؛ مرلین مونرو

تصاویری از زندگی یک ستاره؛ مرلین مونرو

تصاویری از زندگی یک ستاره؛ مرلین مونرو

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

کدام یک از هنرمندان به ضیافت رییس‌جمهور رفتند؟/از رضا عطاران تا کتایون ریاحی

کدام یک از هنرمندان به ضیافت رییس‌جمهور رفتند؟/از رضا عطاران تا کتایون ریاحی

کدام یک از هنرمندان به ضیافت رییس‌جمهور رفتند؟/از رضا عطاران تا کتایون ریاحی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستانی از خیانت زنان به مردان/ خیانت جهان‌شمول است

داستانی از خیانت زنان به مردان/ خیانت جهان‌شمول است

داستانی از خیانت زنان به مردان/ خیانت جهان‌شمول است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ریشه ضرب المثل: ديه بر عاقله است

ریشه ضرب المثل: ديه بر عاقله است

ریشه ضرب المثل: ديه بر عاقله است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل پاشنه آشیل

داستان ضرب المثل پاشنه آشیل

داستان ضرب المثل پاشنه آشیل

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل حکیم فرموده

ضرب المثل حکیم فرموده

ضرب المثل حکیم فرموده

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل هم از گندم ري افتاد، هم از خرماي بغداد

ضرب المثل هم از گندم ري افتاد، هم از خرماي بغداد

ضرب المثل هم از گندم ري افتاد، هم از خرماي بغداد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آسیاب باش، درشت بگیر و نرم پس بده

آسیاب باش، درشت بگیر و نرم پس بده

آسیاب باش، درشت بگیر و نرم پس بده

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل خر لگدش زده، پاي كره خر مي‌شكند

ضرب المثل خر لگدش زده، پاي كره خر مي‌شكند

ضرب المثل خر لگدش زده، پاي كره خر مي‌شكند

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل تجارت بوق حمام

ضرب المثل تجارت بوق حمام

ضرب المثل تجارت بوق حمام

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل مزد «هيه» جيرينگ است

ضرب المثل مزد «هيه» جيرينگ است

ضرب المثل مزد «هيه» جيرينگ است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل تو خوب نيستي كه دهي را خوب نمي‌داني

ضرب المثل تو خوب نيستي كه دهي را خوب نمي‌داني

ضرب المثل تو خوب نيستي كه دهي را خوب نمي‌داني

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل استخوان لاي زخم گذاشتن

ضرب المثل استخوان لاي زخم گذاشتن

ضرب المثل استخوان لاي زخم گذاشتن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل گوهر شبچراغ

ضرب المثل گوهر شبچراغ

ضرب المثل گوهر شبچراغ

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را

ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را

ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

جدمان قصاب بود ما را به نعلبندي چكار؟

جدمان قصاب بود ما را به نعلبندي چكار؟

جدمان قصاب بود ما را به نعلبندي چكار؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل بارگهش را آب برده

ضرب المثل بارگهش را آب برده

ضرب المثل بارگهش را آب برده

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل كله گرگی

ضرب المثل كله گرگی

ضرب المثل كله گرگی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل گربه دستش نميرسه ميگه مال صغيره

ضرب المثل گربه دستش نميرسه ميگه مال صغيره

ضرب المثل گربه دستش نميرسه ميگه مال صغيره

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل اشرف خر

داستان ضرب المثل اشرف خر

داستان ضرب المثل اشرف خر

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل تا نخورم نخسبم

ضرب المثل تا نخورم نخسبم

ضرب المثل تا نخورم نخسبم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل عمرو در امانت خیانت نکرد ، تو چرا؟

ضرب المثل عمرو در امانت خیانت نکرد ، تو چرا؟

ضرب المثل عمرو در امانت خیانت نکرد ، تو چرا؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل لوح محفوظ است

ضرب المثل لوح محفوظ است

ضرب المثل لوح محفوظ است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل اين سرزمين ماندن ندارد

ضرب المثل اين سرزمين ماندن ندارد

ضرب المثل اين سرزمين ماندن ندارد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل مگر كار دختر جعفر را كردي؟

ضرب المثل مگر كار دختر جعفر را كردي؟

ضرب المثل مگر كار دختر جعفر را كردي؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

تو هم قاصد هنگام شده‌اي؟

تو هم قاصد هنگام شده‌اي؟

تو هم قاصد هنگام شده‌اي؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل من هم تو همان فكرم

ضرب المثل من هم تو همان فكرم

ضرب المثل من هم تو همان فكرم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل اگر گاوت خوش خوراك شد سرت را بگذار بخسب

ضرب المثل اگر گاوت خوش خوراك شد سرت را بگذار بخسب

ضرب المثل اگر گاوت خوش خوراك شد سرت را بگذار بخسب

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل از گردنم بيفتي انشاالله

ضرب المثل از گردنم بيفتي انشاالله

ضرب المثل از گردنم بيفتي انشاالله

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل اشتهايم آمد پس...

ضرب المثل اشتهايم آمد پس...

ضرب المثل اشتهايم آمد پس...

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل مگه دست‌هات حنا است؟

ضرب المثل مگه دست‌هات حنا است؟

ضرب المثل مگه دست‌هات حنا است؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آن را كه گفتي اسمش را نبر و بردار بيار

آن را كه گفتي اسمش را نبر و بردار بيار

آن را كه گفتي اسمش را نبر و بردار بيار

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل مگه دست‌هات حنا است؟

ضرب المثل مگه دست‌هات حنا است؟

ضرب المثل مگه دست‌هات حنا است؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل واي به حال شما كه جوال جوال مي‌بريد

ضرب المثل واي به حال شما كه جوال جوال مي‌بريد

ضرب المثل واي به حال شما كه جوال جوال مي‌بريد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل يار غار

داستان ضرب المثل يار غار

داستان ضرب المثل يار غار

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل آقا گرگ عيدت مبارك!

ضرب المثل آقا گرگ عيدت مبارك!

ضرب المثل آقا گرگ عيدت مبارك!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل همه راهها به رم ختم مي شوند

ضرب المثل همه راهها به رم ختم مي شوند

ضرب المثل همه راهها به رم ختم مي شوند

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

هرگز از كف دست مويي نمي رويد

هرگز از كف دست مويي نمي رويد

هرگز از كف دست مويي نمي رويد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل زر دادم و دردسر خريدم

ضرب المثل زر دادم و دردسر خريدم

ضرب المثل زر دادم و دردسر خريدم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل زديم ولي نگرفت

ضرب المثل زديم ولي نگرفت

ضرب المثل زديم ولي نگرفت

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن

ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن

ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل پل آنقدر دور بود كه هنوز هم نرسيده بود؟

ضرب المثل پل آنقدر دور بود كه هنوز هم نرسيده بود؟

ضرب المثل پل آنقدر دور بود كه هنوز هم نرسيده بود؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل زينب زيادی

ضرب المثل زينب زيادی

ضرب المثل زينب زيادی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل نه آجيل مي دهم، نه آجيل مي گيرم

ضرب المثل نه آجيل مي دهم، نه آجيل مي گيرم

ضرب المثل نه آجيل مي دهم، نه آجيل مي گيرم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل خانخانی

داستان ضرب المثل خانخانی

داستان ضرب المثل خانخانی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل فوت کوزه گری

داستان ضرب المثل فوت کوزه گری

داستان ضرب المثل فوت کوزه گری

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل برج زهرمار

ضرب المثل برج زهرمار

ضرب المثل برج زهرمار

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل به رخ کشیدن

ضرب المثل به رخ کشیدن

ضرب المثل به رخ کشیدن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل بل گرفتن

داستان ضرب المثل بل گرفتن

داستان ضرب المثل بل گرفتن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

صبح از دشت ارژن بار كردیم فردا صبح دیدیم همان دشت ارژن هستیم

صبح از دشت ارژن بار كردیم فردا صبح دیدیم همان دشت ارژن هستیم

صبح از دشت ارژن بار كردیم فردا صبح دیدیم همان دشت ارژن هستیم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل شق القمر کرد

ضرب المثل شق القمر کرد

ضرب المثل شق القمر کرد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

چوب تر را چنان كه‌خواهی پیچ / نشود خشك جز به آتش راست

چوب تر را چنان كه‌خواهی پیچ / نشود خشك جز به آتش راست

چوب تر را چنان كه‌خواهی پیچ / نشود خشك جز به آتش راست

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

نقل کفر ، کفر نیست

نقل کفر ، کفر نیست

نقل کفر ، کفر نیست

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل كلاهش پشم ندارد

ضرب المثل كلاهش پشم ندارد

ضرب المثل كلاهش پشم ندارد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل كار به گره گوزی افتاده

ضرب المثل كار به گره گوزی افتاده

ضرب المثل كار به گره گوزی افتاده

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل بلبل به شاخ گل نشست

داستان ضرب المثل بلبل به شاخ گل نشست

داستان ضرب المثل بلبل به شاخ گل نشست

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل گرگ منشی

ضرب المثل گرگ منشی

ضرب المثل گرگ منشی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل هولی نمکی سرش آمده

ضرب المثل هولی نمکی سرش آمده

ضرب المثل هولی نمکی سرش آمده

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته

ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته

ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

سرش پلو و زیرش سنگ قربانت شوم یگانه پسر

سرش پلو و زیرش سنگ قربانت شوم یگانه پسر

سرش پلو و زیرش سنگ قربانت شوم یگانه پسر

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آب که از سرگذشت چه یک وجب چه صد وجب

آب که از سرگذشت چه یک وجب چه صد وجب

آب که از سرگذشت چه یک وجب چه صد وجب

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل اندرین صندوق جز لعنت نبود

ضرب المثل اندرین صندوق جز لعنت نبود

ضرب المثل اندرین صندوق جز لعنت نبود

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آب پاکی را روی دستش ریخت

آب پاکی را روی دستش ریخت

آب پاکی را روی دستش ریخت

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل بند را آب دادن

ضرب المثل بند را آب دادن

ضرب المثل بند را آب دادن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

قدر عافیت کسی داند ، که به مصیبتی گرفتار آید

قدر عافیت کسی داند ، که به مصیبتی گرفتار آید

قدر عافیت کسی داند ، که به مصیبتی گرفتار آید

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

مرغی که تخم طلا می کرد، مرد

مرغی که تخم طلا می کرد، مرد

مرغی که تخم طلا می کرد، مرد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل اشک تمساح می ریزد

ضرب المثل اشک تمساح می ریزد

ضرب المثل اشک تمساح می ریزد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

زین حسن تا آن حسن صد گز رسن

زین حسن تا آن حسن صد گز رسن

زین حسن تا آن حسن صد گز رسن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل از پشت خنجر زد

ضرب المثل از پشت خنجر زد

ضرب المثل از پشت خنجر زد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

هر را از بر تشخیص نمی دهد

هر را از بر تشخیص نمی دهد

هر را از بر تشخیص نمی دهد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل بار الاغ را که بردارند...

ضرب المثل بار الاغ را که بردارند...

ضرب المثل بار الاغ را که بردارند...

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

کفگیر به ته دیگ خورده

کفگیر به ته دیگ خورده

کفگیر به ته دیگ خورده

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل آستين نو بخور پلو

داستان ضرب المثل آستين نو بخور پلو

داستان ضرب المثل آستين نو بخور پلو

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ریشه ضرب المثل همه را روي دايره ريختن

ریشه ضرب المثل همه را روي دايره ريختن

ریشه ضرب المثل همه را روي دايره ريختن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل جيك‌جيك‌ مستونت‌ بود، فكر زمستونت‌ بود

ضرب المثل جيك‌جيك‌ مستونت‌ بود، فكر زمستونت‌ بود

ضرب المثل جيك‌جيك‌ مستونت‌ بود، فكر زمستونت‌ بود

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل زیر کاسه نیم کاسه ای است

ضرب المثل زیر کاسه نیم کاسه ای است

ضرب المثل زیر کاسه نیم کاسه ای است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل زیر پای کسی را جارو کردن کنایه از چیست؟

ضرب المثل زیر پای کسی را جارو کردن کنایه از چیست؟

ضرب المثل زیر پای کسی را جارو کردن کنایه از چیست؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

يخ كسي گرفتن يا نگرفتن

يخ كسي گرفتن يا نگرفتن

يخ كسي گرفتن يا نگرفتن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل های مازندرانی

ضرب المثل های مازندرانی

ضرب المثل های مازندرانی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل جنگل مولا

ضرب المثل جنگل مولا

ضرب المثل جنگل مولا

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

مشکینی ای شده که از انبان ترسید

مشکینی ای شده که از انبان ترسید

مشکینی ای شده که از انبان ترسید

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

مشکینی ای شده که از انبان ترسید

مشکینی ای شده که از انبان ترسید

مشکینی ای شده که از انبان ترسید

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل بره کشان است

ضرب المثل بره کشان است

ضرب المثل بره کشان است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

پته­ اش روی آب افتاد

پته­ اش روی آب افتاد

پته­ اش روی آب افتاد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل سر و کيسه کردن

ضرب المثل سر و کيسه کردن

ضرب المثل سر و کيسه کردن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل الکی

ضرب المثل الکی

ضرب المثل الکی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل از کوره در رفت

ضرب المثل از کوره در رفت

ضرب المثل از کوره در رفت

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

چیزی که عوض داره گله نداره

چیزی که عوض داره گله نداره

چیزی که عوض داره گله نداره

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ميخشو بكوب سر زبون من

ميخشو بكوب سر زبون من

ميخشو بكوب سر زبون من

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است

زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است

زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل سبزی پاک کردن

ضرب المثل سبزی پاک کردن

ضرب المثل سبزی پاک کردن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل بز اخفش

ضرب المثل بز اخفش

ضرب المثل بز اخفش

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل باد صرصر

داستان ضرب المثل باد صرصر

داستان ضرب المثل باد صرصر

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

دلو حاجي ميرزا آقاسي

دلو حاجي ميرزا آقاسي

دلو حاجي ميرزا آقاسي

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل بز بياری

داستان ضرب المثل بز بياری

داستان ضرب المثل بز بياری

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

بعد از سي سال نوروز به شنبه افتاد

بعد از سي سال نوروز به شنبه افتاد

بعد از سي سال نوروز به شنبه افتاد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

بر قوزک پايش لعنت (ضرب المثل)

بر قوزک پايش لعنت (ضرب المثل)

بر قوزک پايش لعنت (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل از خجالت آب شد

ضرب المثل از خجالت آب شد

ضرب المثل از خجالت آب شد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل مجذوب و مرعوب

ضرب المثل مجذوب و مرعوب

ضرب المثل مجذوب و مرعوب

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل گوش خواباندن

داستان ضرب المثل گوش خواباندن

داستان ضرب المثل گوش خواباندن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل حق الپرچین

ضرب المثل حق الپرچین

ضرب المثل حق الپرچین

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

باج به شغال نمی دهيم

باج به شغال نمی دهيم

باج به شغال نمی دهيم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

خره خوابيد كلاغه باورش اومد!

خره خوابيد كلاغه باورش اومد!

خره خوابيد كلاغه باورش اومد!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل كره را روغن كردي

داستان ضرب المثل كره را روغن كردي

داستان ضرب المثل كره را روغن كردي

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

چغندر تا پیاز شکر خدا

چغندر تا پیاز شکر خدا

چغندر تا پیاز شکر خدا

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل با سلام و صلوات

داستان ضرب المثل با سلام و صلوات

داستان ضرب المثل با سلام و صلوات

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

با توکل زانوی اشتر ببند

با توکل زانوی اشتر ببند

با توکل زانوی اشتر ببند

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل انوشیروان دادگر

ضرب المثل انوشیروان دادگر

ضرب المثل انوشیروان دادگر

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل اشکی بریز

ضرب المثل اشکی بریز

ضرب المثل اشکی بریز

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

به خاک سياه نشاندن

به خاک سياه نشاندن

به خاک سياه نشاندن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

سبیلش آویزان شد

سبیلش آویزان شد

سبیلش آویزان شد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

مي آيند و مي روند و با کسي کاري ندارند (داستان ضرب المثل)

مي آيند و مي روند و با کسي کاري ندارند (داستان ضرب المثل)

مي آيند و مي روند و با کسي کاري ندارند (داستان ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

نعل وارونه می زند

نعل وارونه می زند

نعل وارونه می زند

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل گوشت شتر قربانی

ضرب المثل گوشت شتر قربانی

ضرب المثل گوشت شتر قربانی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل شغال مردگی

داستان ضرب المثل شغال مردگی

داستان ضرب المثل شغال مردگی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ریشه ضرب المثل

ریشه ضرب المثل "زاغ سیاه کسی را چوب زدن"

ریشه ضرب المثل "زاغ سیاه کسی را چوب زدن"

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

حکایت ما هم شده ، حکایت روباه و مرغ های قاضی

حکایت ما هم شده ، حکایت روباه و مرغ های قاضی

حکایت ما هم شده ، حکایت روباه و مرغ های قاضی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

قربون چماق دود کشت، کاش بده ،جوش پیش کشت

قربون چماق دود کشت، کاش بده ،جوش پیش کشت

قربون چماق دود کشت، کاش بده ،جوش پیش کشت

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

زد كه زد خوب كرد كه زد (داستان ضرب المثل)

زد كه زد خوب كرد كه زد (داستان ضرب المثل)

زد كه زد خوب كرد كه زد (داستان ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

هیزم تر به کسی فروختن

هیزم تر به کسی فروختن

هیزم تر به کسی فروختن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

دوغ و دوشاب یکی است

دوغ و دوشاب یکی است

دوغ و دوشاب یکی است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل نخ را باید کوتاه گرفت

ضرب المثل نخ را باید کوتاه گرفت

ضرب المثل نخ را باید کوتاه گرفت

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

قربون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم

قربون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم

قربون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل زندگی سگی

ضرب المثل زندگی سگی

ضرب المثل زندگی سگی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

من هلال را ديدم

من هلال را ديدم

من هلال را ديدم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل جنگ زرگری

ضرب المثل جنگ زرگری

ضرب المثل جنگ زرگری

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل بادنجان دور قاب چین

داستان ضرب المثل بادنجان دور قاب چین

داستان ضرب المثل بادنجان دور قاب چین

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل ران ملخ

داستان ضرب المثل ران ملخ

داستان ضرب المثل ران ملخ

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

فواره چون بلند شود سرنگون شود

فواره چون بلند شود سرنگون شود

فواره چون بلند شود سرنگون شود

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آتش که گرفت خشک و تر میسوزند

آتش که گرفت خشک و تر میسوزند

آتش که گرفت خشک و تر میسوزند

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ریگ به کفش داشتن

ریگ به کفش داشتن

ریگ به کفش داشتن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل آب زیر کاه

ضرب المثل آب زیر کاه

ضرب المثل آب زیر کاه

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل سد سکندر باش

داستان ضرب المثل سد سکندر باش

داستان ضرب المثل سد سکندر باش

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

سه پلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزی برسد

سه پلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزی برسد

سه پلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزی برسد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

احساس بالاتر از دلیل است (ضرب المثل)

احساس بالاتر از دلیل است (ضرب المثل)

احساس بالاتر از دلیل است (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

سرم را بشکن ، نرخم را نشکن

سرم را بشکن ، نرخم را نشکن

سرم را بشکن ، نرخم را نشکن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل چشم روشنی

داستان ضرب المثل چشم روشنی

داستان ضرب المثل چشم روشنی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم

ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم

ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

از ریش به سبیل پیوند می کند(ضرب المثل)

از ریش به سبیل پیوند می کند(ضرب المثل)

از ریش به سبیل پیوند می کند(ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

شال و کلاه کردن (ضرب المثل)

شال و کلاه کردن (ضرب المثل)

شال و کلاه کردن (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل کلک زدن و کلک کردن

ضرب المثل کلک زدن و کلک کردن

ضرب المثل کلک زدن و کلک کردن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

گربه تنبل را موش طبابت مي‌كند

گربه تنبل را موش طبابت مي‌كند

گربه تنبل را موش طبابت مي‌كند

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل حاشیه رفتن

ضرب المثل حاشیه رفتن

ضرب المثل حاشیه رفتن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل دره، آي ملا! دوباره بسم‌الله

ضرب المثل دره، آي ملا! دوباره بسم‌الله

ضرب المثل دره، آي ملا! دوباره بسم‌الله

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

اين طفل يک شبه ره يکساله مي رود

اين طفل يک شبه ره يکساله مي رود

اين طفل يک شبه ره يکساله مي رود

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

خودم بجا، خرم بجا، ميخواي بزا، ميخواي نزا

خودم بجا، خرم بجا، ميخواي بزا، ميخواي نزا

خودم بجا، خرم بجا، ميخواي بزا، ميخواي نزا

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل اين منم نه اين منم

ضرب المثل اين منم نه اين منم

ضرب المثل اين منم نه اين منم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل صبر ایوب

ضرب المثل صبر ایوب

ضرب المثل صبر ایوب

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آب حیات نوشید(داستان ضرب المثل)

آب حیات نوشید(داستان ضرب المثل)

آب حیات نوشید(داستان ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

بايد پدرش را پيش چشمش آورد

بايد پدرش را پيش چشمش آورد

بايد پدرش را پيش چشمش آورد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

علی آباد هم شهر شده (داستان ضرب المثل)

علی آباد هم شهر شده (داستان ضرب المثل)

علی آباد هم شهر شده (داستان ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

يك بار جستي اي ملخ، دو بار جستي اي ملخ، بار سوم چوب است و فلك

يك بار جستي اي ملخ، دو بار جستي اي ملخ، بار سوم چوب است و فلك

يك بار جستي اي ملخ، دو بار جستي اي ملخ، بار سوم چوب است و فلك

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل هایی که فقط ایرانی ها در زبان انگلیسی به کار می برن

ضرب المثل هایی که فقط ایرانی ها در زبان انگلیسی به کار می برن

ضرب المثل هایی که فقط ایرانی ها در زبان انگلیسی به کار می برن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

چاه کن ته چاه است

چاه کن ته چاه است

چاه کن ته چاه است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل لا لحب علی (ع) بل لبغض معایة

داستان ضرب المثل لا لحب علی (ع) بل لبغض معایة

داستان ضرب المثل لا لحب علی (ع) بل لبغض معایة

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل كلاه گذاشتن

داستان ضرب المثل كلاه گذاشتن

داستان ضرب المثل كلاه گذاشتن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ریشه ی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت !

ریشه ی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت !

ریشه ی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت !

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آبشان از یک جوی نمی رود

آبشان از یک جوی نمی رود

آبشان از یک جوی نمی رود

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل لعن الله اللجاجة

داستان ضرب المثل لعن الله اللجاجة

داستان ضرب المثل لعن الله اللجاجة

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

دروازه را می توان بست ولی دهان مردم را نمی توان بست

دروازه را می توان بست ولی دهان مردم را نمی توان بست

دروازه را می توان بست ولی دهان مردم را نمی توان بست

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

بلبلي كه خوراكش زردآلو هلندر باشه بهتر اين نموخونه

بلبلي كه خوراكش زردآلو هلندر باشه بهتر اين نموخونه

بلبلي كه خوراكش زردآلو هلندر باشه بهتر اين نموخونه

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

فروغی نماند در آن خاندان

فروغی نماند در آن خاندان

فروغی نماند در آن خاندان

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل لن ترانی

ضرب المثل لن ترانی

ضرب المثل لن ترانی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل لقمان را حکمت آموختن

ضرب المثل لقمان را حکمت آموختن

ضرب المثل لقمان را حکمت آموختن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

چهارتکبیر زدن (ضرب المثل)

چهارتکبیر زدن (ضرب المثل)

چهارتکبیر زدن (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

عجب سر گذشتي داشتي كل علي؟

عجب سر گذشتي داشتي كل علي؟

عجب سر گذشتي داشتي كل علي؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

خدا داده ولي كور ـ خر مفت و زن زور

خدا داده ولي كور ـ خر مفت و زن زور

خدا داده ولي كور ـ خر مفت و زن زور

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

شاه می بخشد ، شیخ علی خان نمی بخشد

شاه می بخشد ، شیخ علی خان نمی بخشد

شاه می بخشد ، شیخ علی خان نمی بخشد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

بكوب بكوب همانست كه ديدي (ضرب المثل)

بكوب بكوب همانست كه ديدي (ضرب المثل)

بكوب بكوب همانست كه ديدي (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

خدا ترا شفا بدهد، بگذار ما هم دزد باشيم

خدا ترا شفا بدهد، بگذار ما هم دزد باشيم

خدا ترا شفا بدهد، بگذار ما هم دزد باشيم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل حاجی حاجی مکه

داستان ضرب المثل حاجی حاجی مکه

داستان ضرب المثل حاجی حاجی مکه

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

شغال بیشه مازندران را ندرد جز سگ مازندرانی

شغال بیشه مازندران را ندرد جز سگ مازندرانی

شغال بیشه مازندران را ندرد جز سگ مازندرانی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

بچه قنداق كرده تو دامن آدم مي‌گذارند!

بچه قنداق كرده تو دامن آدم مي‌گذارند!

بچه قنداق كرده تو دامن آدم مي‌گذارند!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

سنگی که به هوا می رود تا بر گردد هزار چرخ می خورد

سنگی که به هوا می رود تا بر گردد هزار چرخ می خورد

سنگی که به هوا می رود تا بر گردد هزار چرخ می خورد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

خوبي بكن تا خوبي ببيني (ضرب المثل)

خوبي بكن تا خوبي ببيني (ضرب المثل)

خوبي بكن تا خوبي ببيني (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

نان گدایی را گاو خورد دیگر به كار نرفت

نان گدایی را گاو خورد دیگر به كار نرفت

نان گدایی را گاو خورد دیگر به كار نرفت

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

توضیح ضرب المثل گشادبازی

توضیح ضرب المثل گشادبازی

توضیح ضرب المثل گشادبازی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل نازشست

ضرب المثل نازشست

ضرب المثل نازشست

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی

هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی

هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل گدا به گدا رحمت به خدا

ضرب المثل گدا به گدا رحمت به خدا

ضرب المثل گدا به گدا رحمت به خدا

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

رطب خورده منع رطب چون كند؟

رطب خورده منع رطب چون كند؟

رطب خورده منع رطب چون كند؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

درخت گردکان با این بزرگی ، درخت خربزه ا… اکبر

درخت گردکان با این بزرگی ، درخت خربزه ا… اکبر

درخت گردکان با این بزرگی ، درخت خربزه ا… اکبر

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل سبیلش را چرب کرد

داستان ضرب المثل سبیلش را چرب کرد

داستان ضرب المثل سبیلش را چرب کرد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد !

زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد !

زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد !

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

تیری به تاریكی رها كردن

تیری به تاریكی رها كردن

تیری به تاریكی رها كردن

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

روغن ریخته را نذر امامزاده كرده

روغن ریخته را نذر امامزاده كرده

روغن ریخته را نذر امامزاده كرده

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل

داستان ضرب المثل"از این نبود سر علم"

داستان ضرب المثل"از این نبود سر علم"

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل بوقش را زدند

ضرب المثل بوقش را زدند

ضرب المثل بوقش را زدند

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آب از سرچشمه گل آلود است (ضرب المثل)

آب از سرچشمه گل آلود است (ضرب المثل)

آب از سرچشمه گل آلود است (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

سگ در خانه اش تازی می شود

سگ در خانه اش تازی می شود

سگ در خانه اش تازی می شود

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

اگر من منم،پس کو کدوی گردنم ؟

اگر من منم،پس کو کدوی گردنم ؟

اگر من منم،پس کو کدوی گردنم ؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ریشه تاریخی ضرب المثل قوز بالاقوز

ریشه تاریخی ضرب المثل قوز بالاقوز

ریشه تاریخی ضرب المثل قوز بالاقوز

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

نازم این سر را كه تا به حال نشكسته(ضرب المثل)

نازم این سر را كه تا به حال نشكسته(ضرب المثل)

نازم این سر را كه تا به حال نشكسته(ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آهسته که آسمان نداند...

آهسته که آسمان نداند...

آهسته که آسمان نداند...

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

قبا سفید قبا سفید است

قبا سفید قبا سفید است

قبا سفید قبا سفید است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ما صد نفر بودیم تنها ، آنها دو نفر بودند همراه

ما صد نفر بودیم تنها ، آنها دو نفر بودند همراه

ما صد نفر بودیم تنها ، آنها دو نفر بودند همراه

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

برای یك دستمال قیصریه ای را آتش می زند

برای یك دستمال قیصریه ای را آتش می زند

برای یك دستمال قیصریه ای را آتش می زند

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

خلایق هرچه لایق!

خلایق هرچه لایق!

خلایق هرچه لایق!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل یك كلاغ ، چهل كلاغ

داستان ضرب المثل یك كلاغ ، چهل كلاغ

داستان ضرب المثل یك كلاغ ، چهل كلاغ

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

كجا خوش است ؟ جایی كه دل خوش است

كجا خوش است ؟ جایی كه دل خوش است

كجا خوش است ؟ جایی كه دل خوش است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

با آب حمام ،دوست می گیرد

با آب حمام ،دوست می گیرد

با آب حمام ،دوست می گیرد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل چو مردی بود کز زنی کم بود

ضرب المثل چو مردی بود کز زنی کم بود

ضرب المثل چو مردی بود کز زنی کم بود

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد

از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد

از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

اما این طریق خانه داری نیست (ضرب المثل)

اما این طریق خانه داری نیست (ضرب المثل)

اما این طریق خانه داری نیست (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

مرا به خیر تو امید نیست ، اما شر مرسان

مرا به خیر تو امید نیست ، اما شر مرسان

مرا به خیر تو امید نیست ، اما شر مرسان

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آب که سر بالا رفت قورباغه ابو عطا می خواند !

آب که سر بالا رفت قورباغه ابو عطا می خواند !

آب که سر بالا رفت قورباغه ابو عطا می خواند !

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است

لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است

لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

برای من آب ندارد، برای تو که نان دارد!

برای من آب ندارد، برای تو که نان دارد!

برای من آب ندارد، برای تو که نان دارد!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

گواه شاهد صادق در آستین باشد

گواه شاهد صادق در آستین باشد

گواه شاهد صادق در آستین باشد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل چاه ویل

ضرب المثل چاه ویل

ضرب المثل چاه ویل

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

گربه دستش به گوشت نمی رسید می گفت بو می ده !

گربه دستش به گوشت نمی رسید می گفت بو می ده !

گربه دستش به گوشت نمی رسید می گفت بو می ده !

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل تعارف شاه عبدالعظیمی

ضرب المثل تعارف شاه عبدالعظیمی

ضرب المثل تعارف شاه عبدالعظیمی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

کفگیر به ته دیگ خورده !

کفگیر به ته دیگ خورده !

کفگیر به ته دیگ خورده !

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

اگر پیش همه شرمنده ام پیش دزده رو سفیدم

اگر پیش همه شرمنده ام پیش دزده رو سفیدم

اگر پیش همه شرمنده ام پیش دزده رو سفیدم

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

بز خری می کنی (ضرب المثل)

بز خری می کنی (ضرب المثل)

بز خری می کنی (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

گرنگهدار من آنست که من می دانم...

گرنگهدار من آنست که من می دانم...

گرنگهدار من آنست که من می دانم...

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

آب گرما به پارگین شاید!

آب گرما به پارگین شاید!

آب گرما به پارگین شاید!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل کندن در خیبر

ضرب المثل کندن در خیبر

ضرب المثل کندن در خیبر

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل

ضرب المثل"گربه را دم حجله کشتن"

ضرب المثل"گربه را دم حجله کشتن"

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

قسم روباه را باور کنیم یا دم خروسو؟

قسم روباه را باور کنیم یا دم خروسو؟

قسم روباه را باور کنیم یا دم خروسو؟

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

تو به این خریت فهمیدی و ما نفهمیدیم !(ضرب المثل)

تو به این خریت فهمیدی و ما نفهمیدیم !(ضرب المثل)

تو به این خریت فهمیدی و ما نفهمیدیم !(ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

داستان ضرب المثل پيراهن عثمان

داستان ضرب المثل پيراهن عثمان

داستان ضرب المثل پيراهن عثمان

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

گول رنگش را خورده است

گول رنگش را خورده است

گول رنگش را خورده است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود

تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود

تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

از دماغ فیل افتادن (ضرب المثل)

از دماغ فیل افتادن (ضرب المثل)

از دماغ فیل افتادن (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

یک خشت هم بگذار در دیگ

یک خشت هم بگذار در دیگ

یک خشت هم بگذار در دیگ

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

گاه بلا به سعادت می انجامد (ضرب المثل)

گاه بلا به سعادت می انجامد (ضرب المثل)

گاه بلا به سعادت می انجامد (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

تا ابله در جهان هست،مفلس در نمی ماند!

تا ابله در جهان هست،مفلس در نمی ماند!

تا ابله در جهان هست،مفلس در نمی ماند!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

بیلش را پارو کرده(ضرب المثل)

بیلش را پارو کرده(ضرب المثل)

بیلش را پارو کرده(ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد!

بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد!

بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

هر چیز كه خوار آید،روزی بكار آید

هر چیز كه خوار آید،روزی بكار آید

هر چیز كه خوار آید،روزی بكار آید

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ما پوستین را ول كردیم ، پوستین ما را ول نمی كند

ما پوستین را ول كردیم ، پوستین ما را ول نمی كند

ما پوستین را ول كردیم ، پوستین ما را ول نمی كند

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

مرغ ایشان یک پا دارد (ضرب المثل)

مرغ ایشان یک پا دارد (ضرب المثل)

مرغ ایشان یک پا دارد (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ریش و قیچی به دست كسی سپردن(ضرب المثل)

ریش و قیچی به دست كسی سپردن(ضرب المثل)

ریش و قیچی به دست كسی سپردن(ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

نه خانی آمده ، نه خانی رفته است

نه خانی آمده ، نه خانی رفته است

نه خانی آمده ، نه خانی رفته است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل کینه شتری

ضرب المثل کینه شتری

ضرب المثل کینه شتری

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

تا کور شود هر آن که نتواند دید!

تا کور شود هر آن که نتواند دید!

تا کور شود هر آن که نتواند دید!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

9 ضرب‌المثل بسیار عجیب از کشورهای مختلف!!

9 ضرب‌المثل بسیار عجیب از کشورهای مختلف!!

9 ضرب‌المثل بسیار عجیب از کشورهای مختلف!!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ریشه تاریخی ضرب المثل «شتر دیدی؟ ندیدی»

ریشه تاریخی ضرب المثل «شتر دیدی؟ ندیدی»

ریشه تاریخی ضرب المثل «شتر دیدی؟ ندیدی»

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

نوشدارو بعد از مرگ سهراب

نوشدارو بعد از مرگ سهراب

نوشدارو بعد از مرگ سهراب

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

تفنگ حسن موسی هم نزد(ضرب المثل)

تفنگ حسن موسی هم نزد(ضرب المثل)

تفنگ حسن موسی هم نزد(ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

چنته اش خالی شد (ضرب المثل)

چنته اش خالی شد (ضرب المثل)

چنته اش خالی شد (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

طشت رسواییش از بام افتاد

طشت رسواییش از بام افتاد

طشت رسواییش از بام افتاد

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

فلانی هِرّ را از بِرّ تشخیص نمی دهد!

فلانی هِرّ را از بِرّ تشخیص نمی دهد!

فلانی هِرّ را از بِرّ تشخیص نمی دهد!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

جعفرخان از فرنگ برگشته

جعفرخان از فرنگ برگشته

جعفرخان از فرنگ برگشته

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

تو نیکی می کن و در دجله انداز

تو نیکی می کن و در دجله انداز

تو نیکی می کن و در دجله انداز

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

کلاهش پس معرکه است

کلاهش پس معرکه است

کلاهش پس معرکه است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

کاسه داغتر از آش (ضرب المثل)

کاسه داغتر از آش (ضرب المثل)

کاسه داغتر از آش (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

ضرب المثل های فارسی با ترجمه انگلیسی

ضرب المثل های فارسی با ترجمه انگلیسی

ضرب المثل های فارسی با ترجمه انگلیسی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

پنبه اش را زدند (ضرب المثل)

پنبه اش را زدند (ضرب المثل)

پنبه اش را زدند (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است!

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است!

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است!

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

بالاتر از سیاهی رنگی نیست

بالاتر از سیاهی رنگی نیست

بالاتر از سیاهی رنگی نیست

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

حکم حکم نادر و مرگ مفاجات

حکم حکم نادر و مرگ مفاجات

حکم حکم نادر و مرگ مفاجات

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

کلکش را کندند (ضرب المثل)

کلکش را کندند (ضرب المثل)

کلکش را کندند (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

پالانش کج است

پالانش کج است

پالانش کج است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

بوی حلوایش می آید

بوی حلوایش می آید

بوی حلوایش می آید

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

کار نیکو کردن از پر کردن است

کار نیکو کردن از پر کردن است

کار نیکو کردن از پر کردن است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

حق بالاتر از دوستی با افلاطون است

حق بالاتر از دوستی با افلاطون است

حق بالاتر از دوستی با افلاطون است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

صبر کنید تا من تفی به دستم بکنم (ضرب المثل)

صبر کنید تا من تفی به دستم بکنم (ضرب المثل)

صبر کنید تا من تفی به دستم بکنم (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

جور مرا بکش (ضرب المثل)

جور مرا بکش (ضرب المثل)

جور مرا بکش (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

جیک و بوکشان درست است

جیک و بوکشان درست است

جیک و بوکشان درست است

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

چوبکاری نفرمایید (ضرب المثل)

چوبکاری نفرمایید (ضرب المثل)

چوبکاری نفرمایید (ضرب المثل)

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

حساب به دینار، بخشش به خروار

حساب به دینار، بخشش به خروار

حساب به دینار، بخشش به خروار

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

تو اگر جای من بودی، کوه به کوه می گریختی

تو اگر جای من بودی، کوه به کوه می گریختی

تو اگر جای من بودی، کوه به کوه می گریختی

دنیای ضرب المثل

2015/07/12

قاپش پراست (ضرب المثل)

قاپش پراست (ضرب المثل)

قاپش پراست (ضرب المثل)