صفحه اصلی > دوران سالمندی
جدول
 • پنج صفحه
 • ده صفحه
 • بیست صفحه
 • نمایش همه
اختلافات پدربزرگ و مادر بزرگ ها

اختلافات پدربزرگ و مادر بزرگ ها

اختلافات پدربزرگ و مادر بزرگ ها

دوران سالمندی

2015/07/13

وقتی هنوز زندگی هست و بهار هم هست می توان شاد بود

وقتی هنوز زندگی هست و بهار هم هست می توان شاد بود

وقتی هنوز زندگی هست و بهار هم هست می توان شاد بود

دوران سالمندی

2015/07/13

حفظ سلامت روان در سالمند

حفظ سلامت روان در سالمند

حفظ سلامت روان در سالمند

دوران سالمندی

2015/07/13

سالمندان آنلاین!

سالمندان آنلاین!

سالمندان آنلاین!

دوران سالمندی

2015/07/13

آیا افراد مسن نیازی به رابطه جنسی ندارند؟

آیا افراد مسن نیازی به رابطه جنسی ندارند؟

آیا افراد مسن نیازی به رابطه جنسی ندارند؟

دوران سالمندی

2015/07/13

احساسی متفاوت داشته باشید

احساسی متفاوت داشته باشید

احساسی متفاوت داشته باشید

دوران سالمندی

2015/07/13

پدر جان مراقب باش زمین نخوری

پدر جان مراقب باش زمین نخوری

پدر جان مراقب باش زمین نخوری

دوران سالمندی

2015/07/13

سالمند خانه ی شما

سالمند خانه ی شما

سالمند خانه ی شما

دوران سالمندی

2015/07/13

زیر سایه سار محبت تو

زیر سایه سار محبت تو

زیر سایه سار محبت تو

دوران سالمندی

2015/07/13

مراقب باشید،محبوب بمانید!

مراقب باشید،محبوب بمانید!

مراقب باشید،محبوب بمانید!

دوران سالمندی

2015/07/13

زندگی شاد تا آخرین نفس

زندگی شاد تا آخرین نفس

زندگی شاد تا آخرین نفس

دوران سالمندی

2015/07/13

همه خوردنی‌هایی که برای سالمندان مفید است

همه خوردنی‌هایی که برای سالمندان مفید است

همه خوردنی‌هایی که برای سالمندان مفید است

دوران سالمندی

2015/07/13

ساعت خوش برای همیشه

ساعت خوش برای همیشه

ساعت خوش برای همیشه

دوران سالمندی

2015/07/13

رهایی از خانه نشینی

رهایی از خانه نشینی

رهایی از خانه نشینی

دوران سالمندی

2015/07/13

لطفا رو به قبله دراز نکشید

لطفا رو به قبله دراز نکشید

لطفا رو به قبله دراز نکشید

دوران سالمندی

2015/07/13

من از اینکه پیر شوم ناراحتم!!

من از اینکه پیر شوم ناراحتم!!

من از اینکه پیر شوم ناراحتم!!

دوران سالمندی

2015/07/13

تنهایی دقیقاً با ما چه می کند؟!

تنهایی دقیقاً با ما چه می کند؟!

تنهایی دقیقاً با ما چه می کند؟!

دوران سالمندی

2015/07/13

پدربزرگ، مادربزرگ ها ما را خوشحال تر می کنند!

پدربزرگ، مادربزرگ ها ما را خوشحال تر می کنند!

پدربزرگ، مادربزرگ ها ما را خوشحال تر می کنند!

دوران سالمندی

2015/07/13

سالمندان و روزه داری

سالمندان و روزه داری

سالمندان و روزه داری

دوران سالمندی

2015/07/13

یک نگاه با عشق

یک نگاه با عشق

یک نگاه با عشق

دوران سالمندی

2015/07/13

مراقبتی سخت اما دلپذیر

مراقبتی سخت اما دلپذیر

مراقبتی سخت اما دلپذیر

دوران سالمندی

2015/07/13

راهکارهايي براي درمان افسردگي سالمندان (بخش دوم)

راهکارهايي براي درمان افسردگي سالمندان (بخش دوم)

راهکارهايي براي درمان افسردگي سالمندان (بخش دوم)

دوران سالمندی

2015/07/13

علل، علائم و تشخیص افسردگی در سالمندان (بخش اول)

علل، علائم و تشخیص افسردگی در سالمندان (بخش اول)

علل، علائم و تشخیص افسردگی در سالمندان (بخش اول)

دوران سالمندی

2015/07/13

همزبانی و همدلی با پدر و مادر

همزبانی و همدلی با پدر و مادر

همزبانی و همدلی با پدر و مادر

دوران سالمندی

2015/07/13

داشتن یک زندگی شاد در دوران سالمندی

داشتن یک زندگی شاد در دوران سالمندی

داشتن یک زندگی شاد در دوران سالمندی

دوران سالمندی

2015/07/13

اختلافات پدربزرگ و مادر بزرگ ها

اختلافات پدربزرگ و مادر بزرگ ها

اختلافات پدربزرگ و مادر بزرگ ها

دوران سالمندی

2015/07/13

وقتی هنوز زندگی هست و بهار هم هست می توان شاد بود

وقتی هنوز زندگی هست و بهار هم هست می توان شاد بود

وقتی هنوز زندگی هست و بهار هم هست می توان شاد بود

دوران سالمندی

2015/07/13

خطر در کمین بابابزرگ

خطر در کمین بابابزرگ

خطر در کمین بابابزرگ

دوران سالمندی

2015/07/13

افسردگی سالمندان

افسردگی سالمندان

افسردگی سالمندان

دوران سالمندی

2015/07/13

توصیه‌هایی برای نگهداری از سالمندان

توصیه‌هایی برای نگهداری از سالمندان

توصیه‌هایی برای نگهداری از سالمندان

دوران سالمندی

2015/07/13

از خاطراتت بگو پدربزرگ

از خاطراتت بگو پدربزرگ

از خاطراتت بگو پدربزرگ

دوران سالمندی

2015/07/13

فعالیت های سرگرم کننده پس از 50 سالگی

فعالیت های سرگرم کننده پس از 50 سالگی

فعالیت های سرگرم کننده پس از 50 سالگی

دوران سالمندی

2015/07/13

بامن درددل کن مادر بزرگ

بامن درددل کن مادر بزرگ

بامن درددل کن مادر بزرگ

دوران سالمندی

2015/07/13

مادربزرگی که مادری می‌کند

مادربزرگی که مادری می‌کند

مادربزرگی که مادری می‌کند

دوران سالمندی

2015/07/13

انجمن مخالفان تنهایی

انجمن مخالفان تنهایی

انجمن مخالفان تنهایی

دوران سالمندی

2015/07/13

زنان مسن دوسوم روز نشسته اند

زنان مسن دوسوم روز نشسته اند

زنان مسن دوسوم روز نشسته اند

دوران سالمندی

2015/07/13

با سالمندان بی حوصله چه کنیم؟

با سالمندان بی حوصله چه کنیم؟

با سالمندان بی حوصله چه کنیم؟

دوران سالمندی

2015/07/13

زنده به‌گور‌‌ شدن سالمندان!

زنده به‌گور‌‌ شدن سالمندان!

زنده به‌گور‌‌ شدن سالمندان!

دوران سالمندی

2015/07/13

توصیه‌های ورزشی برای سالمندان و میانسالان

توصیه‌های ورزشی برای سالمندان و میانسالان

توصیه‌های ورزشی برای سالمندان و میانسالان

دوران سالمندی

2015/07/13

بازنشسته‌های خوشحال

بازنشسته‌های خوشحال

بازنشسته‌های خوشحال

دوران سالمندی

2015/07/13

نسل ما و نسل شما

نسل ما و نسل شما

نسل ما و نسل شما

دوران سالمندی

2015/07/13

الهی پیر شی ولی آزار نبینی

الهی پیر شی ولی آزار نبینی

الهی پیر شی ولی آزار نبینی

دوران سالمندی

2015/07/13

سالمندان از خانه چه می‌خواهند؟

سالمندان از خانه چه می‌خواهند؟

سالمندان از خانه چه می‌خواهند؟

دوران سالمندی

2015/07/13

احساساتی که اغلب باعث آزار سالمندان می‌گردد

احساساتی که اغلب باعث آزار سالمندان می‌گردد

احساساتی که اغلب باعث آزار سالمندان می‌گردد

دوران سالمندی

2015/07/13

پدربزرگ، مادربزرگ ها ما را خوشحال تر می کنند!

پدربزرگ، مادربزرگ ها ما را خوشحال تر می کنند!

پدربزرگ، مادربزرگ ها ما را خوشحال تر می کنند!

دوران سالمندی

2015/07/13

دلشوره‌های موهای نقره‌ای

دلشوره‌های موهای نقره‌ای

دلشوره‌های موهای نقره‌ای

دوران سالمندی

2015/07/13

آیا با سالمند تر شدن شادتر می‌شویم؟

آیا با سالمند تر شدن شادتر می‌شویم؟

آیا با سالمند تر شدن شادتر می‌شویم؟

دوران سالمندی

2015/07/13

كنار آمدن با والدين پير و تندخو

كنار آمدن با والدين پير و تندخو

كنار آمدن با والدين پير و تندخو

دوران سالمندی

2015/07/13

لبخند به لب‌های تو زیباست

لبخند به لب‌های تو زیباست

لبخند به لب‌های تو زیباست

دوران سالمندی

2015/07/13

ترس‌ها و درس‌های رانندگی در سالمندی

ترس‌ها و درس‌های رانندگی در سالمندی

ترس‌ها و درس‌های رانندگی در سالمندی

دوران سالمندی

2015/07/13

چكار كنیم كه والدین در كهنسالی احساس شادمانی كنند؟

چكار كنیم كه والدین در كهنسالی احساس شادمانی كنند؟

چكار كنیم كه والدین در كهنسالی احساس شادمانی كنند؟

دوران سالمندی

2015/07/13

شما پیر نمی‌شوید اگر ...

شما پیر نمی‌شوید اگر ...

شما پیر نمی‌شوید اگر ...

دوران سالمندی

2015/07/13

از این عارضه سالمندی پیشگیری کنید

از این عارضه سالمندی پیشگیری کنید

از این عارضه سالمندی پیشگیری کنید

دوران سالمندی

2015/07/13

زنگ خطر جدی در رفتار سالمندان

زنگ خطر جدی در رفتار سالمندان

زنگ خطر جدی در رفتار سالمندان

دوران سالمندی

2015/07/13

آیا رابطه جنسی در سالمندی در بروز سکته قلبی نقش دارد؟

آیا رابطه جنسی در سالمندی در بروز سکته قلبی نقش دارد؟

آیا رابطه جنسی در سالمندی در بروز سکته قلبی نقش دارد؟

دوران سالمندی

2015/07/13

موهای نقره ای، گنجینه‌ای آسمانی

موهای نقره ای، گنجینه‌ای آسمانی

موهای نقره ای، گنجینه‌ای آسمانی

دوران سالمندی

2015/07/13

نردبان عمر برای رسیدن به آرزوهایتان

نردبان عمر برای رسیدن به آرزوهایتان

نردبان عمر برای رسیدن به آرزوهایتان

دوران سالمندی

2015/07/13

وقتی فصل پیری فرامی رسد...

وقتی فصل پیری فرامی رسد...

وقتی فصل پیری فرامی رسد...

دوران سالمندی

2015/07/13

روزهای زندگی با موهای سپید

روزهای زندگی با موهای سپید

روزهای زندگی با موهای سپید

دوران سالمندی

2015/07/13

ورزش چه فوایدی برای افراد مسن دارد؟

ورزش چه فوایدی برای افراد مسن دارد؟

ورزش چه فوایدی برای افراد مسن دارد؟

دوران سالمندی

2015/07/13

من در این خانه زیادی نیستم

من در این خانه زیادی نیستم

من در این خانه زیادی نیستم

دوران سالمندی

2015/07/13

چشمانشان همیشه منتظر ماست !

چشمانشان همیشه منتظر ماست !

چشمانشان همیشه منتظر ماست !

دوران سالمندی

2015/07/13

تیمارداری با عشق

تیمارداری با عشق

تیمارداری با عشق

دوران سالمندی

2015/07/13

این خانه بهشت است، اما نه برای او

این خانه بهشت است، اما نه برای او

این خانه بهشت است، اما نه برای او

دوران سالمندی

2015/07/13

روزهای خاطرات و دلبستگی

روزهای خاطرات و دلبستگی

روزهای خاطرات و دلبستگی

دوران سالمندی

2015/07/13

بزرگ فامیل بودن را جدی بگیرید

بزرگ فامیل بودن را جدی بگیرید

بزرگ فامیل بودن را جدی بگیرید

دوران سالمندی

2015/07/13

پیری والدین ،فرصتی بی تکرار

پیری والدین ،فرصتی بی تکرار

پیری والدین ،فرصتی بی تکرار

دوران سالمندی

2015/07/13

شادمانه پیر شوید

شادمانه پیر شوید

شادمانه پیر شوید

دوران سالمندی

2015/07/13

پیر شوید اما محترم بمانید

پیر شوید اما محترم بمانید

پیر شوید اما محترم بمانید

دوران سالمندی

2015/07/13

افزایش خطر مرگ و میر سالمندان با کمبود مصرف ویتامین D

افزایش خطر مرگ و میر سالمندان با کمبود مصرف ویتامین D

افزایش خطر مرگ و میر سالمندان با کمبود مصرف ویتامین D

دوران سالمندی

2015/07/13

چم و خم‌ نوه‌داری

چم و خم‌ نوه‌داری

چم و خم‌ نوه‌داری

دوران سالمندی

2015/07/13

خوش تيپ حتي در سالمندي

خوش تيپ حتي در سالمندي

خوش تيپ حتي در سالمندي

دوران سالمندی

2015/07/13

تقویت حافظه: چگونه می توانم حافظه ام را تقویت کنم؟

تقویت حافظه: چگونه می توانم حافظه ام را تقویت کنم؟

تقویت حافظه: چگونه می توانم حافظه ام را تقویت کنم؟

دوران سالمندی

2015/07/13

سالمندی و مراقبت های دوران سالمندی

سالمندی و مراقبت های دوران سالمندی

سالمندی و مراقبت های دوران سالمندی

دوران سالمندی

2015/07/13

شکوفایی استعداد در سنین سالمندی

شکوفایی استعداد در سنین سالمندی

شکوفایی استعداد در سنین سالمندی

دوران سالمندی

2015/07/13

تخریب قوای ادراکی در سالمندان

تخریب قوای ادراکی در سالمندان

تخریب قوای ادراکی در سالمندان

دوران سالمندی

2015/07/13

غلبه بر ترس از مرگ در سالمندی

غلبه بر ترس از مرگ در سالمندی

غلبه بر ترس از مرگ در سالمندی

دوران سالمندی

2015/07/13

جوانان امروز، سالمندان فردا

جوانان امروز، سالمندان فردا

جوانان امروز، سالمندان فردا

دوران سالمندی

2015/07/13

دکوراسیون مناسب برای سالمندان

دکوراسیون مناسب برای سالمندان

دکوراسیون مناسب برای سالمندان

دوران سالمندی

2015/07/13

بيماري هاي پوستي دوره سالمندي

بيماري هاي پوستي دوره سالمندي

بيماري هاي پوستي دوره سالمندي

دوران سالمندی

2015/07/13

دانشمندان دریافتند: جاماندگی مغز سالمندان از مغز جوانان همیشگی نیست!

دانشمندان دریافتند: جاماندگی مغز سالمندان از مغز جوانان همیشگی نیست!

دانشمندان دریافتند: جاماندگی مغز سالمندان از مغز جوانان همیشگی نیست!

دوران سالمندی

2015/07/13

رژیم درمانی در کوری سالمندی

رژیم درمانی در کوری سالمندی

رژیم درمانی در کوری سالمندی

دوران سالمندی

2015/07/13

۱۰ توصیه به سالمندان کم ش

۱۰ توصیه به سالمندان کم ش

۱۰ توصیه به سالمندان کم ش

دوران سالمندی

2015/07/13

ازدواج کبوتراني که پرواز کردند(شهید همت)

ازدواج کبوتراني که پرواز کردند(شهید همت)

ازدواج کبوتراني که پرواز کردند(شهید همت)

دوران سالمندی

2015/07/14

ازدواج کبوترانی که پرواز کردند.(شهید چمران)

ازدواج کبوترانی که پرواز کردند.(شهید چمران)

ازدواج کبوترانی که پرواز کردند.(شهید چمران)

دوران سالمندی

2015/07/14

طراوت در سالمندي با تغذيه سالم

طراوت در سالمندي با تغذيه سالم

طراوت در سالمندي با تغذيه سالم

دوران سالمندی

2015/07/14

الفبای ورزش در دوران سالمندی

الفبای ورزش در دوران سالمندی

الفبای ورزش در دوران سالمندی

دوران سالمندی

2015/07/14

یوگا برای سالمندان

یوگا برای سالمندان

یوگا برای سالمندان

دوران سالمندی

2015/07/14

آب آوردن مغز در سالمندان

آب آوردن مغز در سالمندان

آب آوردن مغز در سالمندان

دوران سالمندی

2015/07/14

پوست سالمندان و خطر ابتلا به سرطان و عفونت

پوست سالمندان و خطر ابتلا به سرطان و عفونت

پوست سالمندان و خطر ابتلا به سرطان و عفونت

دوران سالمندی

2015/07/14

۲۷ اصل برای ورزش در دوران سالمندی

۲۷ اصل برای ورزش در دوران سالمندی

۲۷ اصل برای ورزش در دوران سالمندی

دوران سالمندی

2015/07/14

چگونه می توان یک زوج موفق بود؟

چگونه می توان یک زوج موفق بود؟

چگونه می توان یک زوج موفق بود؟

دوران سالمندی

2015/07/14

سالمندان نیاز كمتری به خواب دارند

سالمندان نیاز كمتری به خواب دارند

سالمندان نیاز كمتری به خواب دارند

دوران سالمندی

2015/07/14

هدیه به زوجهای جوان

هدیه به زوجهای جوان

هدیه به زوجهای جوان

دوران سالمندی

2015/07/14

نیازهای غذایی برای زنان سالمند!!

نیازهای غذایی برای زنان سالمند!!

نیازهای غذایی برای زنان سالمند!!

دوران سالمندی

2015/07/14

زوجهای موفق

زوجهای موفق

زوجهای موفق

دوران سالمندی

2015/07/14

نيازهاي غذايي سالمندان

نيازهاي غذايي سالمندان

نيازهاي غذايي سالمندان

دوران سالمندی

2015/07/14

هیچ پارامتری یافت نشده است

 • سکه بهار آزادی ريال44,490,000
 • نیم سکه ريال23,850,000
 • ربع سکه ريال16,050,000
 • سکه امامی ريال46,440,000
 • سکه گرمی ريال10,020,000
 • انس طلا
 • مثقال طلا ريال18,600,000
 • گرم طلای ۱۸ ريال4,283,000
 • گرم طلای ۲۴ ريال5,710,000
 • انس نقره $149.60

جدید ترین متن

کاهش مشکلات یائسگی با درمان کننده های طبیعی!
--
ادامه مطلب ...
1 hour ago

آخرین نظر کاربر

به زودی این بخش راه اندازی می گردد
به زودی این بخش راه اندازی می گردد
ادامه مطلب ...
0 hour ago

تگ های صفحه

مجوز های سایت

logo-samandehi

Social Networks