صفحه اصلی > خواندنیهای دیدنی
جدول
  • پنج صفحه
  • ده صفحه
  • بیست صفحه
  • نمایش همه
جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (23)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (23)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (23)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

کاریکلماتورهای تلخ و شیرین

کاریکلماتورهای تلخ و شیرین

کاریکلماتورهای تلخ و شیرین

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان آموزنده محمداسماعیل دولابی

سخنان آموزنده محمداسماعیل دولابی

سخنان آموزنده محمداسماعیل دولابی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

خطاهای دید صورت

خطاهای دید صورت

خطاهای دید صورت

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

عکس نوشته های متولدین خرداد

عکس نوشته های متولدین خرداد

عکس نوشته های متولدین خرداد

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده نادر شاه افشار

سخنان زیبا و آموزنده نادر شاه افشار

سخنان زیبا و آموزنده نادر شاه افشار

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

استاتوس های فلسفی و آموزنده فیس بوک

استاتوس های فلسفی و آموزنده فیس بوک

استاتوس های فلسفی و آموزنده فیس بوک

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

عکس نوشته هایی در مورد خدا

عکس نوشته هایی در مورد خدا

عکس نوشته هایی در مورد خدا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملکس های زیبا و عاشقانه (5)

جملکس های زیبا و عاشقانه (5)

جملکس های زیبا و عاشقانه (5)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (22)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (22)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (22)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده جان ماکسول

سخنان زیبا و آموزنده جان ماکسول

سخنان زیبا و آموزنده جان ماکسول

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

متن های زیبا و خواندنی روز پدر (3)

متن های زیبا و خواندنی روز پدر (3)

متن های زیبا و خواندنی روز پدر (3)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

متن های زیبای تبریک روز پدر (2)

متن های زیبای تبریک روز پدر (2)

متن های زیبای تبریک روز پدر (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده فلورانس اسكاول شین (2)

سخنان زیبا و آموزنده فلورانس اسكاول شین (2)

سخنان زیبا و آموزنده فلورانس اسكاول شین (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

عکس های خارق العاده ای که فتوشاپی نیستند!

عکس های خارق العاده ای که فتوشاپی نیستند!

عکس های خارق العاده ای که فتوشاپی نیستند!

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده جین وبستر (2)

سخنان زیبا و آموزنده جین وبستر (2)

سخنان زیبا و آموزنده جین وبستر (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات قصار و زیبای زرتشت (2)

جملات قصار و زیبای زرتشت (2)

جملات قصار و زیبای زرتشت (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده جین وبستر

سخنان زیبا و آموزنده جین وبستر

سخنان زیبا و آموزنده جین وبستر

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

خوشحالی یعنی...(2)

خوشحالی یعنی...(2)

خوشحالی یعنی...(2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و آموزنده آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و آموزنده آلبرت انیشتین

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

دل تکونی از خونه تکونی واجب ترِه

دل تکونی از خونه تکونی واجب ترِه

دل تکونی از خونه تکونی واجب ترِه

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده بنجامین فرانكلین

سخنان زیبا و آموزنده بنجامین فرانكلین

سخنان زیبا و آموزنده بنجامین فرانكلین

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبا درباره کمک به دیگران

جملات زیبا درباره کمک به دیگران

جملات زیبا درباره کمک به دیگران

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

یادش بخیر قدیما... (3)

یادش بخیر قدیما... (3)

یادش بخیر قدیما... (3)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

خطاهای دید جالب و دیدنی (4)

خطاهای دید جالب و دیدنی (4)

خطاهای دید جالب و دیدنی (4)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان آموزنده كریستین بوبن (2)

سخنان آموزنده كریستین بوبن (2)

سخنان آموزنده كریستین بوبن (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبای تصويری بزرگان (4)

جملات زیبای تصويری بزرگان (4)

جملات زیبای تصويری بزرگان (4)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

یادش بخیر قدیما... (عکس)-2

یادش بخیر قدیما... (عکس)-2

یادش بخیر قدیما... (عکس)-2

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان آموزنده كریستین بوبن

سخنان آموزنده كریستین بوبن

سخنان آموزنده كریستین بوبن

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان ناب و آموزنده بیل گیتس

سخنان ناب و آموزنده بیل گیتس

سخنان ناب و آموزنده بیل گیتس

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

عکس نوشته های فلسفی و آموزنده (2)

عکس نوشته های فلسفی و آموزنده (2)

عکس نوشته های فلسفی و آموزنده (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

حكایت گله از همسر ناسازگار

حكایت گله از همسر ناسازگار

حكایت گله از همسر ناسازگار

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده فرناندو پسوا

سخنان زیبا و آموزنده فرناندو پسوا

سخنان زیبا و آموزنده فرناندو پسوا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده دیل کارنگی

سخنان زیبا و آموزنده دیل کارنگی

سخنان زیبا و آموزنده دیل کارنگی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

یادش بخیر قدیما... (2)

یادش بخیر قدیما... (2)

یادش بخیر قدیما... (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

انواع متن تقدیرنامه اداری و دانش آموزی

انواع متن تقدیرنامه اداری و دانش آموزی

انواع متن تقدیرنامه اداری و دانش آموزی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان ناب و آموزنده ژان دلابرویه

سخنان ناب و آموزنده ژان دلابرویه

سخنان ناب و آموزنده ژان دلابرویه

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان آموزنده رابيندرانات تاگور

سخنان آموزنده رابيندرانات تاگور

سخنان آموزنده رابيندرانات تاگور

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

یادش بخیر قدیما... (عکس)

یادش بخیر قدیما... (عکس)

یادش بخیر قدیما... (عکس)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان کوروش کبیر در مورد سعادت زندگی

سخنان کوروش کبیر در مورد سعادت زندگی

سخنان کوروش کبیر در مورد سعادت زندگی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده فردوسی

سخنان زیبا و آموزنده فردوسی

سخنان زیبا و آموزنده فردوسی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

زنـدگـــی مزه طعم شکلات به مذاق طفل است

زنـدگـــی مزه طعم شکلات به مذاق طفل است

زنـدگـــی مزه طعم شکلات به مذاق طفل است

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

استاتوس های عاشقانه و جدید فیسبوک(2)

استاتوس های عاشقانه و جدید فیسبوک(2)

استاتوس های عاشقانه و جدید فیسبوک(2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبای باربارا دی انجلیس

سخنان زیبای باربارا دی انجلیس

سخنان زیبای باربارا دی انجلیس

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

یادش بخیر قدیما...

یادش بخیر قدیما...

یادش بخیر قدیما...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان آموزنده از ناپلئون هیل

سخنان آموزنده از ناپلئون هیل

سخنان آموزنده از ناپلئون هیل

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

عکس نوشته های فلسفی و آموزنده

عکس نوشته های فلسفی و آموزنده

عکس نوشته های فلسفی و آموزنده

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

زندگی زیباست! (2)

زندگی زیباست! (2)

زندگی زیباست! (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

آخه دل من...(جملکس های عاشقانه)

آخه دل من...(جملکس های عاشقانه)

آخه دل من...(جملکس های عاشقانه)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

استاتوس های مخصوص تبریک شب یلدا

استاتوس های مخصوص تبریک شب یلدا

استاتوس های مخصوص تبریک شب یلدا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

ميخوام عشقم بدونه...

ميخوام عشقم بدونه...

ميخوام عشقم بدونه...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده آرتور شوپنهاور

سخنان زیبا و آموزنده آرتور شوپنهاور

سخنان زیبا و آموزنده آرتور شوپنهاور

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

من یاد گرفتم که ( آموزه های زندگی)

من یاد گرفتم که ( آموزه های زندگی)

من یاد گرفتم که ( آموزه های زندگی)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان آموزنده ایمانوئل كانت

سخنان آموزنده ایمانوئل كانت

سخنان آموزنده ایمانوئل كانت

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

پرنده در قفس

پرنده در قفس

پرنده در قفس

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

گلچین سخنان پرمودا باترا

گلچین سخنان پرمودا باترا

گلچین سخنان پرمودا باترا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده فلورانس اسكاول شین

سخنان زیبا و آموزنده فلورانس اسكاول شین

سخنان زیبا و آموزنده فلورانس اسكاول شین

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملکس های زیبا و عاشقانه (4)

جملکس های زیبا و عاشقانه (4)

جملکس های زیبا و عاشقانه (4)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده مارک تواین

سخنان زیبا و آموزنده مارک تواین

سخنان زیبا و آموزنده مارک تواین

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

در گذر از جاده ی زندگی آموختم...

در گذر از جاده ی زندگی آموختم...

در گذر از جاده ی زندگی آموختم...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده جی پی واسوان

سخنان زیبا و آموزنده جی پی واسوان

سخنان زیبا و آموزنده جی پی واسوان

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

درسهای بزرگ زندگی که می توان از مورچه ها آموخت

درسهای بزرگ زندگی که می توان از مورچه ها آموخت

درسهای بزرگ زندگی که می توان از مورچه ها آموخت

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده ژان ژاک روسو

سخنان زیبا و آموزنده ژان ژاک روسو

سخنان زیبا و آموزنده ژان ژاک روسو

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

دلنوشته هایی عمیق و تکان دهنده (2)

دلنوشته هایی عمیق و تکان دهنده (2)

دلنوشته هایی عمیق و تکان دهنده (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده جان اشتاین بك

سخنان زیبا و آموزنده جان اشتاین بك

سخنان زیبا و آموزنده جان اشتاین بك

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملکس های زیبا و عاشقانه (3)

جملکس های زیبا و عاشقانه (3)

جملکس های زیبا و عاشقانه (3)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبای اونــوره دو بالــزاك

جملات زیبای اونــوره دو بالــزاك

جملات زیبای اونــوره دو بالــزاك

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملکس های زیبا و عاشقانه (2)

جملکس های زیبا و عاشقانه (2)

جملکس های زیبا و عاشقانه (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده برتراند راسل

سخنان زیبا و آموزنده برتراند راسل

سخنان زیبا و آموزنده برتراند راسل

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زيبا و دلگرم كننده

جملات زيبا و دلگرم كننده

جملات زيبا و دلگرم كننده

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ (+عکس)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

دوست به قلم سروش صحت

دوست به قلم سروش صحت

دوست به قلم سروش صحت

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملکس های زیبا و عاشقانه

جملکس های زیبا و عاشقانه

جملکس های زیبا و عاشقانه

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

تفاوت آدم های کوچک , متوسط , بزرگ!

تفاوت آدم های کوچک , متوسط , بزرگ!

تفاوت آدم های کوچک , متوسط , بزرگ!

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملکس های زیبا و عاشقانه

جملکس های زیبا و عاشقانه

جملکس های زیبا و عاشقانه

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده جک كانفيلد

سخنان زیبا و آموزنده جک كانفيلد

سخنان زیبا و آموزنده جک كانفيلد

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

عکس نوشته های زیبا از سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا از سخنان بزرگان

عکس نوشته های زیبا از سخنان بزرگان

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

زندگی زیباست !

زندگی زیباست !

زندگی زیباست !

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده فیثاغورث

سخنان زیبا و آموزنده فیثاغورث

سخنان زیبا و آموزنده فیثاغورث

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

تصاویر زیبا از رویش گلها میان آسفالت و بتن

تصاویر زیبا از رویش گلها میان آسفالت و بتن

تصاویر زیبا از رویش گلها میان آسفالت و بتن

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبای جیدو کریشنامورتی

سخنان زیبای جیدو کریشنامورتی

سخنان زیبای جیدو کریشنامورتی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبا و انرژی بخش (2)

جملات زیبا و انرژی بخش (2)

جملات زیبا و انرژی بخش (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

گاهی پروانه ها هم...

گاهی پروانه ها هم...

گاهی پروانه ها هم...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده داستایوسكی

سخنان زیبا و آموزنده داستایوسكی

سخنان زیبا و آموزنده داستایوسكی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

ماه من غصه چرا ؟؟؟

ماه من غصه چرا ؟؟؟

ماه من غصه چرا ؟؟؟

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان آموزنده توماس كارلایل

سخنان آموزنده توماس كارلایل

سخنان آموزنده توماس كارلایل

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم ...

فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم ...

فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم ...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده كنفسيوس

سخنان زیبا و آموزنده كنفسيوس

سخنان زیبا و آموزنده كنفسيوس

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

قرار نبوده...(متن خواندنی)

قرار نبوده...(متن خواندنی)

قرار نبوده...(متن خواندنی)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده فرانتس كافكا

سخنان زیبا و آموزنده فرانتس كافكا

سخنان زیبا و آموزنده فرانتس كافكا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (20)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (20)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (20)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده نادر ابراهیمی

سخنان زیبا و آموزنده نادر ابراهیمی

سخنان زیبا و آموزنده نادر ابراهیمی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبای وینستون چرچیل

سخنان زیبای وینستون چرچیل

سخنان زیبای وینستون چرچیل

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

گلچین سخنان کاترین پاندر

گلچین سخنان کاترین پاندر

گلچین سخنان کاترین پاندر

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده اندرو متیوس

سخنان زیبا و آموزنده اندرو متیوس

سخنان زیبا و آموزنده اندرو متیوس

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

با صفحه کلید زندگی کار کنید!

با صفحه کلید زندگی کار کنید!

با صفحه کلید زندگی کار کنید!

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبا و آموزنده از بزرگان جهان (3)

جملات زیبا و آموزنده از بزرگان جهان (3)

جملات زیبا و آموزنده از بزرگان جهان (3)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

کلینیک خدا ( احمد شاملو )

کلینیک خدا ( احمد شاملو )

کلینیک خدا ( احمد شاملو )

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

خـــوشـــحـــالی یــعــنــی...

خـــوشـــحـــالی یــعــنــی...

خـــوشـــحـــالی یــعــنــی...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

زندگی...

زندگی...

زندگی...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبا و آموزنده از بزرگان جهان (2)

جملات زیبا و آموزنده از بزرگان جهان (2)

جملات زیبا و آموزنده از بزرگان جهان (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبای والت ویتمن

سخنان زیبای والت ویتمن

سخنان زیبای والت ویتمن

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده آندره موروا

سخنان زیبا و آموزنده آندره موروا

سخنان زیبا و آموزنده آندره موروا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

بدون تو... (متن عاشقانه)

بدون تو... (متن عاشقانه)

بدون تو... (متن عاشقانه)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (19)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (19)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (19)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده ویلیام شکسپیر

سخنان زیبا و آموزنده ویلیام شکسپیر

سخنان زیبا و آموزنده ویلیام شکسپیر

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

جملات زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

جملات زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (18)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (18)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (18)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ! (متن خواندنی)

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ! (متن خواندنی)

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ! (متن خواندنی)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات و متن های زیبا در مورد خداوند

جملات و متن های زیبا در مورد خداوند

جملات و متن های زیبا در مورد خداوند

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

بعضی از انسان ها

بعضی از انسان ها

بعضی از انسان ها

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (17)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (17)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (17)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبا و آموزنده (2)

جملات زیبا و آموزنده (2)

جملات زیبا و آموزنده (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

خطاهای دید جالب و دیدنی (3)

خطاهای دید جالب و دیدنی (3)

خطاهای دید جالب و دیدنی (3)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبای گابریل گارسیا مارکز

جملات زیبای گابریل گارسیا مارکز

جملات زیبای گابریل گارسیا مارکز

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان فرانسوا ولتر

سخنان فرانسوا ولتر

سخنان فرانسوا ولتر

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

گلچین سخنان آناتول فرانس

گلچین سخنان آناتول فرانس

گلچین سخنان آناتول فرانس

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده مارک فیشر

سخنان زیبا و آموزنده مارک فیشر

سخنان زیبا و آموزنده مارک فیشر

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (16)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (16)

جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی (16)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبای توماس جفرسون

جملات زیبای توماس جفرسون

جملات زیبای توماس جفرسون

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

داستان میزان فاصله ی قلب آدم ها و تن صدا

داستان میزان فاصله ی قلب آدم ها و تن صدا

داستان میزان فاصله ی قلب آدم ها و تن صدا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده میكل آنژ

سخنان زیبا و آموزنده میكل آنژ

سخنان زیبا و آموزنده میكل آنژ

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

اگر كوسه ها آدم بودند!

اگر كوسه ها آدم بودند!

اگر كوسه ها آدم بودند!

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش برای زندگی (15)

جملات الهام بخش برای زندگی (15)

جملات الهام بخش برای زندگی (15)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبای مسیحا برزگر

سخنان زیبای مسیحا برزگر

سخنان زیبای مسیحا برزگر

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش برای زندگی (14)

جملات الهام بخش برای زندگی (14)

جملات الهام بخش برای زندگی (14)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

امروز، امروز است...

امروز، امروز است...

امروز، امروز است...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

نامه های عاشقانه ولنتاین

نامه های عاشقانه ولنتاین

نامه های عاشقانه ولنتاین

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبا و آموزنده

جملات زیبا و آموزنده

جملات زیبا و آموزنده

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

معجزه ای به نام زن !

معجزه ای به نام زن !

معجزه ای به نام زن !

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

اگر دروغ رنگ داشت...

اگر دروغ رنگ داشت...

اگر دروغ رنگ داشت...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

ولنتاین/ پیشنهاداتی برای خرید هدیه ولنتاین

ولنتاین/ پیشنهاداتی برای خرید هدیه ولنتاین

ولنتاین/ پیشنهاداتی برای خرید هدیه ولنتاین

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

با تو...بی تو (دکتر علی شریعتی)

با تو...بی تو (دکتر علی شریعتی)

با تو...بی تو (دکتر علی شریعتی)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

روزگاری که بهانه های بسیار برای گریستن داریم

روزگاری که بهانه های بسیار برای گریستن داریم

روزگاری که بهانه های بسیار برای گریستن داریم

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

دلنوشته های بارانی

دلنوشته های بارانی

دلنوشته های بارانی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (13)

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (13)

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (13)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

نامه خداحافظی من به تمام دوستدارانم-گارسیا مارکز

نامه خداحافظی من به تمام دوستدارانم-گارسیا مارکز

نامه خداحافظی من به تمام دوستدارانم-گارسیا مارکز

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان ژان پل سارتر

سخنان ژان پل سارتر

سخنان ژان پل سارتر

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

متن ادبی دهه فجر

متن ادبی دهه فجر

متن ادبی دهه فجر

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و آموزنده بودا

سخنان زیبا و آموزنده بودا

سخنان زیبا و آموزنده بودا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

با تفکر بخوانید

با تفکر بخوانید

با تفکر بخوانید

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

با دقت بخوانید

با دقت بخوانید

با دقت بخوانید

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

دروغهاي مادرم...

دروغهاي مادرم...

دروغهاي مادرم...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش برای زندگی (12)

جملات الهام بخش برای زندگی (12)

جملات الهام بخش برای زندگی (12)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش برای زندگی (11)

جملات الهام بخش برای زندگی (11)

جملات الهام بخش برای زندگی (11)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

متن تبریک شب یلدا

متن تبریک شب یلدا

متن تبریک شب یلدا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

عاشقانه:بیائید اینقدر بی رحمانه رفتار نکنیم!

عاشقانه:بیائید اینقدر بی رحمانه رفتار نکنیم!

عاشقانه:بیائید اینقدر بی رحمانه رفتار نکنیم!

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

قبل از اینکه یک مرده متحرک بشوید این متن را بخوانید!

قبل از اینکه یک مرده متحرک بشوید این متن را بخوانید!

قبل از اینکه یک مرده متحرک بشوید این متن را بخوانید!

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

چه زیباست سکوت

چه زیباست سکوت

چه زیباست سکوت

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش برای زندگی(10)

جملات الهام بخش برای زندگی(10)

جملات الهام بخش برای زندگی(10)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

ماندگارترین جملات نلسون ماندلا

ماندگارترین جملات نلسون ماندلا

ماندگارترین جملات نلسون ماندلا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات جالب و زیبا از بزرگان (4)

جملات جالب و زیبا از بزرگان (4)

جملات جالب و زیبا از بزرگان (4)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

این کارو نکن این کارو بکن

این کارو نکن این کارو بکن

این کارو نکن این کارو بکن

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

گـلواژه های مانـدگار از دیـدگاه بـزرگان(2)

گـلواژه های مانـدگار از دیـدگاه بـزرگان(2)

گـلواژه های مانـدگار از دیـدگاه بـزرگان(2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

من ویران شده یاد خیالت هستم !

من ویران شده یاد خیالت هستم !

من ویران شده یاد خیالت هستم !

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش برای زندگی (9)

جملات الهام بخش برای زندگی (9)

جملات الهام بخش برای زندگی (9)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

نامه احمد شاملو به همسرش آیدا

نامه احمد شاملو به همسرش آیدا

نامه احمد شاملو به همسرش آیدا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

بیا اینجوری نگاه کنیم...

بیا اینجوری نگاه کنیم...

بیا اینجوری نگاه کنیم...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

یه وقتایی...

یه وقتایی...

یه وقتایی...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

با خود پیمان ببندید...

با خود پیمان ببندید...

با خود پیمان ببندید...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

صداقت، نخستین بخش كتاب عشق است

صداقت، نخستین بخش كتاب عشق است

صداقت، نخستین بخش كتاب عشق است

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

15 جمله شگفت انگیز از دکتر وین دایر برای صبح شما

15 جمله شگفت انگیز از دکتر وین دایر برای صبح شما

15 جمله شگفت انگیز از دکتر وین دایر برای صبح شما

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

فقط در ایران

فقط در ایران

فقط در ایران

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبا و آموزنده آندره ژید

جملات زیبا و آموزنده آندره ژید

جملات زیبا و آموزنده آندره ژید

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

متن کوتاه برای تبریک عید غدیر

متن کوتاه برای تبریک عید غدیر

متن کوتاه برای تبریک عید غدیر

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

راستی من کجای دنیا بودم؟

راستی من کجای دنیا بودم؟

راستی من کجای دنیا بودم؟

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

متن تبریک عید غدیر خم

متن تبریک عید غدیر خم

متن تبریک عید غدیر خم

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

همین یک روز را زندگی کن...!

همین یک روز را زندگی کن...!

همین یک روز را زندگی کن...!

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد!(4)

بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد!(4)

بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد!(4)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

به حرف دومین ثروتمند جهان گوش کنید!

به حرف دومین ثروتمند جهان گوش کنید!

به حرف دومین ثروتمند جهان گوش کنید!

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان

سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان

سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

اميد ، خود زندگيست

اميد ، خود زندگيست

اميد ، خود زندگيست

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان زیبای مادر ترزا

سخنان زیبای مادر ترزا

سخنان زیبای مادر ترزا

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

خنده داره یا تأسف آور؟!

خنده داره یا تأسف آور؟!

خنده داره یا تأسف آور؟!

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد! (3)

بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد! (3)

بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد! (3)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

گفتم :خسته ام...

گفتم :خسته ام...

گفتم :خسته ام...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

اهمیت زاویه دید در زندگی

اهمیت زاویه دید در زندگی

اهمیت زاویه دید در زندگی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

بخوانید بخاطر عزیزانتان

بخوانید بخاطر عزیزانتان

بخوانید بخاطر عزیزانتان

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبا از بتهوون

جملات زیبا از بتهوون

جملات زیبا از بتهوون

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (8)

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (8)

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (8)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن

غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن

غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سکوت را تجربه کن و آیینه صفت شو

سکوت را تجربه کن و آیینه صفت شو

سکوت را تجربه کن و آیینه صفت شو

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

ای کاش...(متن عاشقانه)

ای کاش...(متن عاشقانه)

ای کاش...(متن عاشقانه)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنان ناپلئون بناپارت

سخنان ناپلئون بناپارت

سخنان ناپلئون بناپارت

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

نامه آبراهام لینکن به آموزگار پسرش

نامه آبراهام لینکن به آموزگار پسرش

نامه آبراهام لینکن به آموزگار پسرش

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

درس زندگی

درس زندگی

درس زندگی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

قطره عشق؛دلش دریا می خواست

قطره عشق؛دلش دریا می خواست

قطره عشق؛دلش دریا می خواست

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

من کی هستم؟

من کی هستم؟

من کی هستم؟

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

وقتی که قلب هایمان كوچك تر از غصه هایمان میشود...

وقتی که قلب هایمان كوچك تر از غصه هایمان میشود...

وقتی که قلب هایمان كوچك تر از غصه هایمان میشود...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

تو بهترینی خودت را دریاب...

تو بهترینی خودت را دریاب...

تو بهترینی خودت را دریاب...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

آدمی دو قلب دارد !

آدمی دو قلب دارد !

آدمی دو قلب دارد !

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

10 تعریف خوشبختی

10 تعریف خوشبختی

10 تعریف خوشبختی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی (7)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

روحیه شکرگذاری...

روحیه شکرگذاری...

روحیه شکرگذاری...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملکس های زیبا و خواندنی (2)

جملکس های زیبا و خواندنی (2)

جملکس های زیبا و خواندنی (2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات جالب و زیبا از بزرگان(3)

جملات جالب و زیبا از بزرگان(3)

جملات جالب و زیبا از بزرگان(3)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

به آغـوش کوچـک مـن بیـا ...

به آغـوش کوچـک مـن بیـا ...

به آغـوش کوچـک مـن بیـا ...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

آدمهای ساده را دوست دارم

آدمهای ساده را دوست دارم

آدمهای ساده را دوست دارم

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

راز های عشق

راز های عشق

راز های عشق

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

گـلواژه های مانـدگار از دیـدگاه بـزرگان(2)

گـلواژه های مانـدگار از دیـدگاه بـزرگان(2)

گـلواژه های مانـدگار از دیـدگاه بـزرگان(2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملکس های زیبا و خواندنی (جمله با عکس)

جملکس های زیبا و خواندنی (جمله با عکس)

جملکس های زیبا و خواندنی (جمله با عکس)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

کدام را باور کنیم این یا...

کدام را باور کنیم این یا...

کدام را باور کنیم این یا...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد!(2)

بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد!(2)

بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد!(2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

سخنانی دلنشین از جنس دلتنگی

سخنانی دلنشین از جنس دلتنگی

سخنانی دلنشین از جنس دلتنگی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

چرا فقیر هستیم؟!

چرا فقیر هستیم؟!

چرا فقیر هستیم؟!

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

نامه یک مادر به فرزندش

نامه یک مادر به فرزندش

نامه یک مادر به فرزندش

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

من هستم...زنده ام...نفس می کشم...

من هستم...زنده ام...نفس می کشم...

من هستم...زنده ام...نفس می کشم...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

هشـت اصـل برای یک زنـدگی عـالی

هشـت اصـل برای یک زنـدگی عـالی

هشـت اصـل برای یک زنـدگی عـالی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات زیبا و ناب

جملات زیبا و ناب

جملات زیبا و ناب

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

فقط كمي بيشتر فكر كن

فقط كمي بيشتر فكر كن

فقط كمي بيشتر فكر كن

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

همه را دوست داشته باش

همه را دوست داشته باش

همه را دوست داشته باش

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

خود را مجبور به پیشرفت کنید

خود را مجبور به پیشرفت کنید

خود را مجبور به پیشرفت کنید

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

چرا آقایون به خانمها نیازمندند؟

چرا آقایون به خانمها نیازمندند؟

چرا آقایون به خانمها نیازمندند؟

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات ارزشمند برای آنکه هرگز فقیر زندگی نکنی

جملات ارزشمند برای آنکه هرگز فقیر زندگی نکنی

جملات ارزشمند برای آنکه هرگز فقیر زندگی نکنی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

چند حقیقت در مورد آدمها

چند حقیقت در مورد آدمها

چند حقیقت در مورد آدمها

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

به يک‏جايي از زندگي که رسيدي، مي فهمي

به يک‏جايي از زندگي که رسيدي، مي فهمي

به يک‏جايي از زندگي که رسيدي، مي فهمي

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

امید یعنی این...

امید یعنی این...

امید یعنی این...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

مرد باش! زمین به مرد بودنت نیاز داره !

مرد باش! زمین به مرد بودنت نیاز داره !

مرد باش! زمین به مرد بودنت نیاز داره !

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات قصار بزرگان (4)

جملات قصار بزرگان (4)

جملات قصار بزرگان (4)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (7)

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (7)

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (7)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

اندکی فکر کن...

اندکی فکر کن...

اندکی فکر کن...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

شما یادتون نمیاد (5)

شما یادتون نمیاد (5)

شما یادتون نمیاد (5)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

به خاطر داشته باش...

به خاطر داشته باش...

به خاطر داشته باش...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملات و متن های عاشقانه (6)

جملات و متن های عاشقانه (6)

جملات و متن های عاشقانه (6)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

من به مدرسه میرفتم تا درس بخوانم،ولی او...

من به مدرسه میرفتم تا درس بخوانم،ولی او...

من به مدرسه میرفتم تا درس بخوانم،ولی او...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

نوشته هایی با دل شکسته

نوشته هایی با دل شکسته

نوشته هایی با دل شکسته

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

این گل صاحب دارد...!

این گل صاحب دارد...!

این گل صاحب دارد...!

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

جملاتی از دکتر شریعتی

جملاتی از دکتر شریعتی

جملاتی از دکتر شریعتی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

حقایق جالبی از زندگی

حقایق جالبی از زندگی

حقایق جالبی از زندگی

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

استفاده از جملات مثبت

استفاده از جملات مثبت

استفاده از جملات مثبت

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

متن های زیبا درباره پدر(2)

متن های زیبا درباره پدر(2)

متن های زیبا درباره پدر(2)

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12

خدا دوستمان دارد...

خدا دوستمان دارد...

خدا دوستمان دارد...

خواندنیهای دیدنی

2015/07/12